«Нам конче важливо отримувати замовлення від компаній на дослідження», – Олександра ГУМЕННА, «Києво-Могилянська академія»

12 Август 2017

В рамках Форуму «ДНІПРО» та підготовки до діалогу з бізнесом про майбутнє покоління талановитих кадрів – наше інтерв’ю з Олександрою Гуменною, Деканом Факультету економічних наук, Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

НаУКМА – Партнер «Міжнародного Торгового Форуму : ДНІПРО» з підготовки фахівців!

Щиро вдячні за співпрацю!

 

«Нам конче важливо отримувати замовлення від компаній на дослідження – так формуються змішані дослідницькі групи для розв’язання реальних практичних завдань, залучаються і викладачі, і аспіранти, і студенти. Це практика усіх провідних світових університетів, так відбувається і наукова робота, і спостерігається реальний практичний результат! Це навчання через реальну практику!», – про деталі читайте у інтерв’ю.

 

- Олексадро, фахівець-економіст, якого готує Університет – який він? Іншими словами, кого і до чого готує Факультет економічних наук?

 

- Якщо мова йде загалом про університетську освіту, то, перш за все, наголошу, що дуже важливо зберегти цю інституцію з метою формування гармонійної особистості з вмінням вести дискусії, критично мислити, приймати рішення, співпрацювати в команді. Адже зараз багато говорять, що вища освіта з часом буде замінена на онлайн/дистанційну освіту, але така освіта може дати певні знання, однак не може надати вмінь і навичок, які формуються лише в колективному пізнанні та дискусіях. Звичайно, навчати критичному мисленню потрібно зі школи, оскільки в університет студенти приходять вже більш-менш сформованими особистостями.

 

Якщо ж говорити про Національний університет «Києво-Могилянська академія», то у нас важливою особливістю та конкурентною перевагою є підхід Liberal Art Education, який передбачає формування студентом власної траєкторії навчання. Тобто студент в межах своїх вибіркових курсів може обрати майже будь-який курс з іншої спеціальності/факультету.

 

Говорячи про формування концепту Освіта 4.0, яка передбачає залучення студентів до спільних досліджень, наявність у них міждисциплінарних знань, креативного мислення, вміння створювати та комерціалізувати інновації, то ми якраз намагаємося йти в цьому напрямі.

 

Якщо вести мову про студентів нашого Факультету економічних наук, то вони намагаються прослухати правові дисципліни, часто обирають для себе німецьку та інші іноземні мови, ораторське мистецтво, мультимедійні технології та обробку зображень і багато іншого. Важливим для нас і для роботодавців є гуманітарна складова університетського навчання. І студенти часто обирають дисципліни з кафедри літературознавства, філософії та культурології. Тобто наше кредо – підготовка професіоналів, які є гармонійно розвиненими особистостями.

 

- Розкажіть про навчальні програми для економічних спеціальностей – що є базою для їх формування, які критерії та фактори беруться до уваги при формуванні навчальної програми? Які дисципліни та які формати є основними, визначальними для підготовки фахівців високого класу за напрямом «Економіка»?

 

- На сьогодні ми маємо 4 спеціальності в межах Факультету економічних наук – «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг» та «Менеджмент». Навчальні програми побудовані, виходячи вже з певних традицій (нормативів) та викликів глобального ринку праці. Тобто абсолютно всі наші студенти мають базові економічні знання, розуміють, як діє економічна система, взаємозв’язки в ній, мають знання з фінансів, міжнародної економіки, менеджменту і маркетингу, бухгалтерського обліку тощо. Обов’язковим, звичайно, є вивчення англійської та інших іноземних мов – по-перше, англійська мова в НаУКМА є другою робочою, по-друге, велика кількість гостьових лекцій та частина професійних предметів на старших курсах викладаються англійською. (Для компаній, які беруть участь у проекті "ДНІПРО", є можливість подати кандидатуру на гостьову лекцію для кращих студентів НаУКМА. Лекцію читають українською або англійською мовою – ред.).

 

- Як Ви оцінюєте, наскільки існуючі на даний момент програми відповідають вимогам сьогодення: економічним реаліям, вимогам потенційних роботодавців, зокрема торгових компаній, з якими Університет співпрацює?

 

- Виклики, які сьогодні постають перед нашими випускниками на ринку праці, потребують наявності нових навичок.

 

На Всесвітньому форумі у Давосі в 2015 році обговорювалися навички майбутніх фахівців, найважливіше сьогодні – це вміння розв’язувати складні задачі, креативність та критичне мислення.

 

В 2016 році ми проводили спеціальний круглий стіл з нашими кафедрами, студентами, випускниками та представниками компаній. На даному круглому столі студенти та випускники ділилися своїми враженнями від навчання, зазначаючи, що ще більш глибоко вони хотіли би вивчати. Роботодавці надали свої пропозиції. На основі таких обговорень ми пропонуємо студентам (і не лише нашого факультету) нові дисципліни до опанування.

 

Так, за останні пару років в навчальні плани різних наших спеціальностей були введені дисципліни: «Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції», «Міжнародний бізнес», «Інноваційне підприємництво», «Моделювання поведінки динамічних систем», «Креативний менеджмент», «Культура ведення бізнесу», «Комп’ютерна бізнес-статистика» та інші.

 

Крім того, зараз все більше вводимо курсів з інформаційних технологій, де студенти вчаться працювати з сучасним програмним забезпеченням з управління підприємством, маркетингу, обліку, економіко-математичним моделюванням. Відповідно наші навчальні плани щороку дещо трансформуються під впливом сучасних вимог роботодавців.

 

- Молоді фахівці, студенти Університету – які навчальні програми та які практики на даний момент найбільше їм цікаві, у які програми долучаються із найбільшим ентузіазмом? Та що на даний момент робить Факультет економіки та Університет загалом, щоб максимально підготувати молодь до дорослого життя?

 

- Крім введення нових курсів, ми намагаємося пропонувати студентам участь у різних проектах. Наприклад «Brandstorming» від L’Oreal. Це і навчання, і проектний практичний досвід, і змагання. Цьогріч команда наших маркетологів посіла в такому конкурсі І місце по Україні.

 

На нашому Факультеті створені Науково-дослідна лабораторія фінансово-економічних досліджень та науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія» (ІННОЛАБ), які постійно залучають студентів до певних досліджень.

 

Також для нас частиною навчання є участь наших студентів у соціальних проектах, волонтерських програмах, різних громадських та соціальних активностях (наприклад, у нас є команда студентів з соціального молодіжного підприємництва «Enactus»). Це дуже важливі для молоді навички.

 

- Співпраця Факультету та Університету із бізнесом – які програми, які активності, у якому форматі, з Вашого досвіду, найкраще працюють?

 

- Дуже добре працюють сертифікатні програми, розроблені спільно з компаніями. Як приклад, можемо назвати спільну програму з компанією «Ашан Україна» – «Успішний комерсант», яка викладалася в межах курсу «Маркетинг» поки що лише для студентів-маркетологів. Гарно зарекомендував себе і кейсовий підхід.

 

- Які питання Ви хотіли би підняти із представниками бізнесу, вирішення котрих допомогло би налагодити більш ефективну співпрацю щодо підготовки та працевлаштування молодих спеціалістів?

 

- Нам конче важливо отримувати замовлення від компаній на дослідження – так формуються змішані дослідницькі групи для розв’язання реальних практичних завдань, залучаються і викладачі, і аспіранти, і студенти. Це практика усіх провідних світових університетів, так відбувається і наукова робота, і спостерігається реальний практичний результат! Це навчання через реальну практику!

 

- Які компанії (з якими характеристиками, корпоративною культурою…) на сьогодні найбільш цікаві для співпраці Вашому Факультету?

 

- Нас цікавлять компанії з високим рівнем соціальної відповідальності, які розуміють, що вища освіта потребує їхньої підтримки у вигляді спільних проектів та досліджень. Компанії, які готові ділитися досвідом зі студентами, надавати кейси та заохочувати студентів до саморозвитку та навчання протягом життя.

 

- Якщо говорити про те, що викладачі та керівники в Університеті, є не тільки носіями знань, а також є наставниками для подальшого щасливого життя молоді – що у даному напрямі Вам здається найбільш важливим – що зробити для студентів, що пояснити їм, чому навчити?

 

- Моя думка, що наші випускники мають відповідати вже відомій моделі «3 П» – бути Професіоналами, Патріотами та Порядними людьми. Мені не подобається, коли кажуть, що успіху потрібно досягати будь-якою ціною. Ми намагаємося вчити студентів вміти будувати партнерські стосунки – як у бізнесі, так і в повсякденному житті. І моє переконання – що навчати студентів ми маємо передусім власним прикладом smile!

 

 

Портал МОЯ ТОРГОВА ГРУПА | Засновник Форуму «ДНІПРО»

Текст: Галина Потапчук